Nasze usługi

Podatki

Oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe, specjalizując się w obszarze podatku VAT oraz podatków dochodowych - CIT i PIT. Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie w obsłudze klientów z regionu DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), pomagając im w prowadzeniu działalności na rynku polskim.

Nasza wiedza i sieć profesjonalnych kontaktów pozwalają na świadczenie usług na najwyższym poziomie, zapewniając optymalne rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Dzięki naszemu wsparciu, prowadzenie biznesu w Polsce staje się prostsze i bardziej efektywne.

Sprawdzamy, czy zagraniczny przedsiębiorca podlega obowiązkowi rejestracji do VAT w Polsce. Jeśli tak, przeprowadzamy proces rejestracji oraz doradzamy jak prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski wykluczając możliwe ryzyka podatkowe. Jednocześnie, przygotowujemy bieżące rozliczenia VAT, a w przypadku nieterminowej rejestracji oraz nieterminowego lub nieprawidłowego rozliczenia VAT w okresach przeszłych doradzamy w zakresie minimalizacji ryzyka podatkowego oraz przejmujemy w imieniu naszych klientów całość kontaktów z organami podatkowymi w Polsce.

Skutecznie reprezentujemy naszych klientów zarówno z krajów UE, jak też spoza UE w postępowaniu o zwrot podatku VAT zapłaconego w Polsce.

Doradzamy zagranicznym przedsiębiorcom przy realizacji projektów, w których zastosowanie znajduje mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT – zarówno w przypadku świadczenia usług, jak też dostaw towarów, w tym dostaw z montażem na terytorium Polski.

Prowadzimy rozliczenia podatkowe oraz rozliczenia z tytułu ubezpieczeń społecznych nierezydentów, w tym osób osiągających przychody np. w związku z oddelegowaniem do pracy w Polsce. Doradzamy także przy wyborze właściwej formy zatrudnienia oraz czuwamy nad konstruowaniem umów nierezydentów oddelegowanych do Polski, aby zminimalizować ryzyka podatkowe z tym związanie.

Sprawdzamy zasadność pobrania oraz wysokość podatku dochodowego u źródła (withholding tax) przez podmioty Polskie dokonujące wypłaty odsetek, dywidend, opłat licencyjnych na rzecz podmiotów zagranicznych. W przypadku takiej konieczności – występujemy w imieniu naszego klienta – zagranicznego podatnika – o zwrot podatku od polskich urzędów skarbowych.

W przypadku przedsiębiorców spoza Unii Europejskiej, którzy planują zarejestrować się dla celów VAT w Polsce, konieczne jest wyznaczenie przedstawiciela podatkowego. Przedstawicielstwo podatkowe to nie tylko wyzwanie dla zagranicznego podatnika, ale również dla usługodawcy, gdyż jest obarczone ryzykiem finansowym ze względu na odpowiedzialność solidarną przedstawiciela za zobowiązania podatnika. Przez lata praktyki wypracowaliśmy mechanizmy, które pozwalają ograniczyć nasze ryzyka i dlatego jesteśmy w stanie oferować tego rodzaju usługi.

Zajmujemy się kompleksowym rozliczeniem projektów budowlanych i montażowych z udziałem generalnych wykonawców i podwykonawców spoza Polski. Nie tylko doradzamy przy konstrukcji umów pomiędzy podmiotami biorącymi udział w procesie inwestycyjnym, ale także aktywnie na bieżąco współdziałamy z naszymi klientami w celu eliminacji możliwych ryzyk podatkowych. Dodatkowo, prowadzimy bieżące rozliczenia podatkowe podmiotów zaangażowanych na terytorium Polski w projekty budowlane.

Z powodzeniem reprezentujemy naszych klientów nie tylko w trakcie kontroli i postępowań podatkowych, ale także przed sądami administracyjnymi.

Prowadzimy rozliczenia płac osób zatrudnionych w Polsce przez firmy zarówno z UE, jak i spoza UE. Doradzamy przy wyborze właściwej formy zatrudnienia oraz czuwamy nad konstruowaniem umów zawieranych przez podmioty zagranicznie z polskimi pracownikami, aby zminimalizować ryzyka podatkowe z tym związanie.

Przeprowadzamy audyt transakcji pomiędzy podmiotami, ustalając m.in. czy są wobec siebie powiązane kapitałowo, osobowo lub w inny sposób, a także określając rodzaj transakcji. Po wstępnym audycie ustalamy, czy dana transakcja podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej. Następnie sporządzamy dokumentację podatkową wymaganą przez przepisy o podatku dochodowym.

Analizujemy ryzyko oraz możliwości powstania zakładów podatkowych zagranicznych przedsiębiorców w Polsce (zarówno w podatku VAT, jak i w podatkach dochodowych). Przedstawiamy wady i zalety takich rozwiązań, oraz proponujemy naszym klientom zgodne z prawem, a zarazem optymalne sposoby rozliczeń.

Dokonujemy analizy rozliczeń pomiędzy podmiotami, biorącymi udział w dostawach łańcuchowych oraz doradzamy, jak uniknąć ryzyk podatkowych, związanych z tego rodzaju transakcjami. W przypadku skomplikowanych transgranicznych modeli biznesowych, które rodzą skutki podatkowe nie tylko w Polsce, współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami – firmami doradczymi z Niemiec i Austrii.

Sprawdzamy, czy przedsiębiorca podlega obowiązkowi rejestracji na cele sprawozdawczości Intrastat w Polsce. Jeśli tak, przeprowadzamy proces rejestracji, przygotowujemy bieżące sprawozdania oraz przejmujemy w imieniu naszych klientów całość kontaktów z organami celnymi w związku z powstałymi obowiązkami.

Opracowujemy bezpieczne podatkowo modele biznesowe zarówno transakcji towarowych, jak też usługowych. Przygotowane przez nas modele zabezpieczamy interpretacjami podatkowymi i informacjami stawkowymi, a także – jeśli zachodzi taka potrzeba – interpretacjami wydawanymi przez Główny Urząd Statystyczny i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Oferujemy wsparcie przy podatkowych aspektach transakcji typu asset i share deal oraz restrukturyzacji formy prowadzonej działalności. Doradzamy w zakresie kwalifikacji przedmiotu danej transakcji dla celów podatkowych i opiniujemy skutki podatkowe transakcji w zakresie podatków dochodowych oraz VAT i PCC.

Czy jako podmiot z siedzibą w UE lub poza nią realizujesz projekty montażowe, budowlane, obracasz towarami w Polsce, uszlachetniasz je tutaj albo Twoje towary przechodzą przez polskie magazyny? Zastanawiasz się, czy Twoja firma ma obowiązek rejestracji na cele VAT w Polsce w związku z  działalnością? Zastanawiasz się, czy w związku z  działalnością Twoja firma musi zarejestrować się na cele VAT w Polsce? Chcesz dowiedzieć się, czy przysługuje Ci zwrot VAT w Polsce i jakie procedury należy zastosować?Opisz krótko swoją sytuację i zostaw swój adres e-mail, a my zapewnimy Ci bezpłatną wstępną analizę dotyczącą Twojej sytuacji! Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych.


Opisz krótko swoją sytuację i zostaw swój adres e-mail, a my zapewnimy Ci bezpłatną wstępną analizę dotyczącą Twojej sytuacji! Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych.

Mamy odpowiedzi na Twoje pytania - napisz teraz!

Gotowy na współpracę?

Skontaktuj się z nami